AEO

De AEO-vergunning is van oudsher een certificaat dat de douane afgeeft aan bedrijven die voldoen aan de criteria uit de norm. De toetsing van deze norm is begonnen in 2008. Dit certificaat was bedoeld voor alle bedrijven die zich bezighielden met internationale handel. Na afgifte van dit certificaat werd het bedrijf internationaal aangemerkt als betrouwbare organisatie. Inmiddels is het certificaat omgezet tot vergunning.

Na het integreren van de normeisen brengt de douane een bezoek aan de organisatie om vast te stellen of de organisatie voldoet aan de norm, maar bovenal ‘in control’ is. Dit houdt in dat er maatregelen zijn genomen om ook in de toekomst te blijven voldoen aan de gestelde eisen uit de norm.

Voor bedrijven die zich bezighouden met internationale handel heeft deze vergunning aanzienlijke voordelen. De douane maakt onderscheid tussen twee logistieke stromen.  Dit is de getoetste logistieke stroom AEO en de overige logistieke stroom. De logistieke stroom AEO heeft verschillende voordelen. AEO-stromen worden minder fysiek gecontroleerd en daarnaast wordt de administratie ook minder vaak getoetst. Eventuele zekerheidstellingen kunnen worden verlaagd of zelfs naar nul worden gebracht. Fysieke controles kunnen op vooraf bepaalde locaties worden uitgevoerd.

Daarnaast heeft het nog meer voordelen:

 • Kostenbesparing
 • Internationaal erkend certificaat (Mutual Recognition Agreement)
 • Toegang tot een groter klantenbestand
 • Minder fysieke en documentcontroles
 • Voorrang bij controles
 • Voldoen aan klanteisen
 • Stroomlijnen organisatieprocessen
 • 100% korting op eventuele zekerheidstelling
 • Professionele organisatie
 • Snellere verlening van douanevergunningen
 • Concurrentievoordeel

De AEO-vergunning start met de implementatie van de norm. Deze norm beslaat o.a. de volgende onderwerpen:

 1. Het hebben van een betrouwbare handels- en vervoersadministratie
 2. Passende veiligheidsnormen (AEO-S)
 3. Voldoen aan wet- en regelgeving
 4. Financieel gezond zijn
 5. Praktische vakbekwaamheid of beroepskwalificaties
 6. Continu verbetermanagement

Hierop kan er gestart worden met de aanvraagprocedure. Het verkrijgen, maar vooral onderhouden van de vergunning is de grootste uitdaging.

Corné kwaliteitsmanagement kan u bij alle facetten begeleiden en ondersteunen. Wij helpen u bij de inventarisatie van de huidige status van uw organisatie, helpen u bij de implementatie van de norm, helpen u bij de aanvraag van vergunning en bij het onderhouden en blijven voldoen aan de eisen uit de vergunning.

Wij beschikken over gediplomeerde auditors die audits uitvoeren om uw organisatie continu te blijven verbeteren. Wilt u training over douaneprocessen? Het is mogelijk om in-house trainingen te verzorgen om het kennisniveau van uw organisatie te verbeteren of op peil te houden.