BRC

Het British Retail Consortium (BRC), een organisatie van retailers die zich sinds 1996 bezighoudt met voedselveiligheid in de gehele supply chain. Het is een wereldwijd erkend certificaat dat strenge voorwaarde hanteert aan voedselveiligheid. Verschillende soorten bedrijven kunnen zich laten certificeren tegen verschillende standaarden die vallen onder de BRC. De bekendste zijn ‘Food safety’ ‘Storage & Distribution’ ‘Consumer products’ en ‘Agent & Broker’. Met deze certificaten toon je aan dat alle processen binnen uw organisatie voldoen aan voedselveiligheid die in de norm staan beschreven. Als organisatie kunt u aangeven binnen welke scope de norm getoetst dient te worden.

Belangrijke onderwerpen zijn o.a.:

  • Management commitment
  • Risicoanalyses (HARA/HACCP)
  • Productveiligheid
  • Kwaliteitssystemen
  • Terrein en bouwstandaarden
  • Personeel
  • Facility management

Wilt u zich laten certificeren tegen de norm? Dit kan Corné kwaliteitsmanagement u bij helpen. Het kan uw organisatie helpen bij het inrichten van een voedselveiligheidssysteem dat voldoet aan de BRC-norm.

Het is ook mogelijk een zogeheten pre-audit uit te laten voeren. Dit houdt in dat er een audit wordt gehouden bij uw organisatie en de huidige situatie in kaart wordt gebracht en deze ten op zichtte van de norm wordt gehouden om te zien hoe de organisatie er momenteel voorstaat.