IFS Logistics

De International Featured Standars (IFS) beschikt over 8 verschillende standaarden binnen de food en non-food. Een van de bekendste hiervan is de IFS-logistics standaard. Dit certificaat houdt zich bezig met de voedselveiligheid tijdens opslag en distributie van goederen binnen de supply chain. Uw organisatie kan getoetst worden tegen de scope die u opstelt.

Belangrijke onderwerpen zijn o.a.:

  • Management commitment
  • Het hebben van een kwaliteits- en voedselveiligheidsmanagementsysteem
  • Resource management
  • Continue verbeteringsprocessen
  • Product defense en externe inspecties

Wilt u zich laten certificeren tegen de norm? Dit kan Corné kwaliteitsmanagement u bij helpen. Het kan uw organisatie helpen bij het inrichten van een voedselveiligheidssysteem dat voldoet aan de IFS logistics-norm.

Het is ook mogelijk een zogeheten pre-audit uit te laten voeren. Dit houdt in dat er een audit wordt gehouden bij uw organisatie en de huidige situatie in kaart wordt gebracht en deze ten op zichtte van de norm wordt gehouden om te zien hoe de organisatie er momenteel voorstaat.